tax%20free%20pilotshop.jpgTAX FREE este un serviciu prin care clientii PilotShop isi pot recupera contravaloarea TVA inclusa in produsele achizitionate din magazinul PilotShop.

Clientii care doresc acest serviciu trebuie sa solicite:

"Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini" disponibil la cerere in magazinul PilotShop.

Documentul se completeaza in 2 exemplare: un exemplar ramane in magazin si unul se inmaneaza clientului, impreuna cu factura in original, pentru ca acesta sa obtina viza biroului vamal.

Serviciul TAX FREE se adreseaza doar persoanelor fizice, stabilite in afara Uniunii Europeane.

Documentele necesare restituirii :
a) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata in original, semnat, datat si stampilat de biroul vamal prin care se paraseste spatiul intracomunitar
b) Copie factura/bonul fiscal vizat de biroul vamal
c) Copie act identitate al cumparatorului, pentru a dovedi domiciliu permanent

Conditii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii, persoane fizice care nu au resedinta in UE

Livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi in Uniunea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, dacă sunt indeplinite următoarele condiţii:

a) cumpărătorul nu este stabilit in Uniunea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Uniunii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamnă locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Afacerilor lnteme
b) bunurile sunt transportate in afara Uniunii Europene înainte de sfarsitul celei de-a treia luni care urmează lunii in care are loc livrarea
c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare de 871 lei sau 175 euro, anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucrătoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor
d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliti in Uniunea Europeană dreptul de a solicita restituirea ei pe valoarea adăugată
e) dovada exportului se va face prin factură purtând viza biroului vamal de iesire din Uniunea Europeană.

Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi In Uniunea Europeană se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adăugată decât pentru bunurile văndute in propria unitate.